• Wifi di UTHM
 • Aduan Rangkaian di UTHM
 • Lupa katalaluan TCIS & SMAP
 • Kerosakan Aset ICT UTHM & Makmal PTM
 • Google Staf & Siswa
 • Microsoft 365 Staf & Student
 • Sistem Aplikasi UTHM
 • Antivirus Rasmi UTHM dll
Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai perkhidmatan yang di sediakan oleh PTM

 • Pinjaman/Pemulangan Bahan
 • Online Database
 • Ezproxy (off campus access)
 • Turnitin
 • SMPU
 • Akaun Perpustakaan
 • Shibboleth SifulanTrial Expired
 • dan lain-lain
Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai perkhidmatan yang di sediakan oleh PTTA

 • Aduan Kerosakan
 • Permohonan Tempahan Ruang & Majlis
Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai perkhidmatan yang di sediakan oleh PPP

Undergraduate Students Postgraduate Students

Kampus Parit Raja Kampus Pagoh

Pejabat anda kini sudah menyediakan saluran whatsapp? Anda kini boleh menghubungi kami di it @ uthm.edu.my atau whatsapp kami di PTM untuk pertanyaan dan penyenaraian di sini.